Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία καθιστά ικανή κάποια επιχείρηση να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή της. Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρότυπα που επιβάλουν ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων καθώς και συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες μείωσης της επικινδυνότητας που αυτοί προκαλούν στους χώρους εργασίας. Τα πρότυπα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

FaLang translation system by Faboba