Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

 Φ.Π Q-check πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο της σειράς ISO 9001. H πιστοποίηση αφορά την ικανότητα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που επιβάλει η Νομοθεσία ή και πελάτες της. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης η επιχείρηση απολαμβάνει αναγνώριση από τους πελάτες της ως αξιόπιστος εταίρος αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της και βελτιώνοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα, την απόδοση και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 επικεντρώνεται σε όλες σχεδόν τις οργανωτικές, διοικητικές και παραγωγικές δραστηριότητες και διεργασίες μιας επιχείρησης και διατηρείται με ετήσιες προγραμματισμένες επιθεωρήσεις που πραγματο-ποιούνται από επιθεωρητές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

 

Παρακαλώ κατεβάστε τα εξής έντυπα:

pdfΓΚΠ_ΓΕΝΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
pdfΕΚΠ_ΣΔΠ_ΕΙΔΙΚΟΣ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΣΔΠ.pdf
pdfΔ09_ΕΝ1.1_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΣΠΔ-ΣΔΑΤ.pdf
docΔ09_ΕΝ1.1_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΣΠΔ-ΣΔΑΤ_2.doc
pdfΟΔΗΓΙΕΣ_ΧΡΗΣΗΣ_ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ.pdf
pdfΔ03_ΕΝ02_ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΕΛΑΤΩΝ_εκδοση_2.pdf
docΔ03_ΕΝ02_ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΕΛΑΤΩΝ_εκδοση_2.doc
pdfΔ03_ΕΝ01_ΕΝΤΥΠΟ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ.pdf
docΔ03_ΕΝ01_ΕΝΤΥΠΟ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ.doc
FaLang translation system by Faboba